Crear Crear

Política de privadesa

La privadesa i seguretat de les seves dades personals és un dels aspectes importants a la nostra empresa. Tractem les dades personals perquè els nostres productes i serveis, així com la teva experiència, siguin millors cada cop. És per això que volem informar-vos d'una manera transparent sobre la nostra política de privadesa perquè conegueu en tot moment les finalitats del tractament i els drets que us assisteixen com a titular de les dades personals facilitades.


I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • IDENTITAT: [[RAÓ SOCIAL]]
 • CIF / NIF: P0306300E
 • DOMICILI: [[DOMICILI SOCIAL]] - [[CODI POSTAL]] [[POBLACIÓ]] ([[PROVÍNCIA]])
 • TELÈFON: [[TELÈFON]]
 • E-MAIL: festivalhumanitats@singulae.es


II. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 1. Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es disposi en els tractaments específics.
 2. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació al núvol i/o serveis per a l'enviament d'e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:
  • Cedits a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  • Transferits a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l'EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome
 3. Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguin requerits en compliment d'obligacions legals


III. BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, us informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte.

IV. DRETS

Dret d'accés

És el dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Dret a la Portabilitat

Sempre que processem les vostres dades personals a través de mitjans automatitzats en base al vostre consentiment, teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica transferida al vostre nom oa un tercer. S'hi inclouran únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de Rectificació

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figurin incomplets.

Dret de Supressió

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva quan es donin els requisits contemplats al RGPD.

Dret d'oposició

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les vostres dades personals en base a l'interès legítim nostre. No seguirem tractant les dades personals tret que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a Retirar el Consentiment

Pel cas de tractaments basats en el consentiment, podreu retirar-lo en qualsevol moment.

Dret a Presentar una Reclamació davant d'una Autoritat de Control.

Si considereu que tractem les vostres dades personals d'una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres o també teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Dret a la Limitació

Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals en els casos permesos pel RGPD.

Exercici de Drets

Podeu exercir els drets que us assisteixen a través de carta a l'adreça postal a dalt indicada oa través de l'e-mail festivalhumanitats@singulae.es, adjuntant en ambdós casos còpia del vostre NIF/NIE/Passaport o document anàleg.

p>

El client i/o usuari de la web serà l'únic responsable de la veracitat de les dades personals facilitades, així com de l'actualització de les mateixes.


V. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Formulari de contacte

Utilitzarem les vostres dades personals per administrar qualsevol sol·licitud d'informació, reclamació o queixa a través del formulari de contacte.

La base legal del tractament de les vostres dades personals és l'interès legítim nostre.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Organitza:

Promou:

Generalitat Valenciana

Direcció acadèmica: